Suomen rooli Natossa

NH90 helikopteri lentää Kouvolan kaupungintalon yläpuolella sinistä taivasta vasten.

Kouvolan Turvallisuuskonferenssi tulee jälleen. Syksyn polttava teema on Nato-jäsenyyden tuomat vaikutukset. Millaiseksi Suomen rooli Natossa muodostuu?

Kouvolassa keskustellaan päivänpolttavista turvallisuuspoliittisista kysymyksistä alan huippuasiantuntijoiden sekä teollisuuden ja yhteiskunnallisten päättäjien kanssa. Kiristynyt turvallisuustilanne edellyttää entistä enemmän yhteistyötä ja dialogia. Tarve yhteistyölle ja tiedon jakamiselle asiantuntijoiden, päätöksentekijöiden ja kansalaisten kesken on nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa tärkeämpää kuin koskaan.

Viimeisen neljän vuoden aikana Kouvolan Turvallisuuskonferenssi on vakiintunut keskeisimmäksi keskustelufoorumiksi Suomen turvallisuuspoliittisessa vuosikalenterissa.

Konferenssi pureutuu Itämeren ja Pohjoismaiden turvallisuuteen

Suomi siirtyi 4.4.2023 uuteen aikakauteen puolustusliitto Naton täysivaltaisena jäsenenä. Tämän vuoden Turvallisuuskonferenssi tarkastelee Suomen roolia Natossa ja Naton roolia Suomessa. Olemme Naton 31. jäsenmaa – mikä muuttuu?

Konferenssissa pohditaan miten Nato-jäsenyys vaikuttaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä Pohjoismaiden ja Itämeren tämänhetkiseen turvallisuustilanteeseen. Tarkastelemme myös turvallisuutta informaatiosodan näkökulmasta ja keskustelemme puolustusteollisuuden roolista Natossa sekä yhteiskunnan selviytymiskyvystä muuttuneessa turvallisuusympäristössä.

Turvallisuuspoliittisen keskustelun vuosittainen kohokohta

Suomessa on ollut tarve kansainväliselle, jokavuotiselle korkean tason turvallisuuskonferenssille. Tapahtuma on edellisinä vuosina houkutellut sekä suomalaisia että kansainvälisiä asiantuntijoita Kouvolan kaupungintalolle keskustelemaan turvallisuuspolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä ja suurista muutoksista. Myös kansalaiset ja media ovat olleet laajasti kiinnostuneita konferenssin annista, ja tapahtuma on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta.

On luontevaa, että tämä järeän kaliiberin tapahtuma kotiutui juuri Kouvolaan. Turvallisuus ja puolustus ovat luonnollinen osa kaupungin arkea. Kouvola on Suomen suurin varuskuntakaupunki, jossa toimivat Karjalan prikaati sekä Utin jääkärirykmentti. Kaakkois-Suomen rajavartioston alueella sijaitsevat itärajan kolme suurinta kansainvälistä rajanylityspaikkaa.

Kouvolan kaupunki toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi mukaan 18.9.2023 Suomen turvallisuuspoliittisen keskustelun ytimeen!

Vuonna 2022 konferenssin teema keskittyi erityisesti pohtimaan turvallisuuspolitiikan kehitystä. Puhujina mm. puolustusministeri Antti Kaikkonen, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ja maavoimien komentaja Pasi Välimäki. Vuonna 2021 fokus oli covid-19 -pandemian vaikutuksissa suomalaiseen yhteiskuntaan. Vuonna 2019 järjestetyssä ensimmäisessä Kouvolan turvallisuuskonferenssissa keskityttiin Suomen ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen tilanteeseen. Tapahtumissa ollut lukuisia kansainvälisen tason puhujia niin politiikan kuin akateemisen tutkimuksenkin saralta. Kansallisista päättäjistä mukana on ollut puolueiden kärkinimiä ja puolustusvoimien johtoa. Vieraiden joukossa keskusteluihin on osallistunut suuri määrä yhteiskunnallisia vaikuttajia ja puolustusteollisuuden terävintä kärkeä.