Kouvolan Turvallisuuskonferenssi

Turvallisuuskonferenssi

Kouvolassa keskustellaan päivänpolttavista turvallisuuspoliittisista kysymyksistä alan huippuasiantuntijoiden sekä teollisuuden ja yhteiskunnallisten päättäjien kanssa. Kiristynyt turvallisuustilanne edellyttää entistä enemmän yhteistyötä ja dialogia. Tarve yhteistyölle ja tiedon jakamiselle asiantuntijoiden, päätöksentekijöiden ja kansalaisten kesken on nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa tärkeämpää kuin koskaan.

Viimeisen neljän vuoden aikana Kouvolan Turvallisuuskonferenssi on vakiintunut keskeisimmäksi keskustelufoorumiksi Suomen turvallisuuspoliittisessa vuosikalenterissa.