Turvallisuuskonferenssin Onko turvallista tulevaisuutta? -pääteemaa käsitellään neljän eri näkökulman kautta teemakeskusteluissa: kokonaisturvallisuus, turvallisuusteknologia, tekoäly sekä Suomen huoltovarmuus.

Teemakeskustelut järjestetään konferenssin ohjelmassa kaksi kertaa, kaikki neljä samanaikaisesti alkaen klo 11.30 ja 14.00.

I KESKUSTELU: If you want peace, prepare for war – European capability in defence production (ENG)

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on laittanut Euroopan puolustusteollisuuden tilan koetukselle. Vaikka EU onkin ollut Ukrainan suurin yksittäinen tukija avustuksien määrässä (sotilaallisesti, taloudellisesti ja humanitäärisesti), sen yhtenäisyyttä on kyseenalaistettu. Puolustusteollisuuden tuotantokapasiteetista keskustelemisen sijaan oleellisempi kysymys on, mitä itsenäiset eurooppalaiset valtiot voivat tehdä parantaakseen pitkän aikavälin varautumistaan. Miten Eurooppa pystyy vastaamaan muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen, kun vastassa on vuosikymmeniä jatkunut kysyntä puolustusteollisuuden materiaaleista? 

II KESKUSTELU: The fight over peoples´minds – How to build resilience in the age of disinformation (ENG)

Disinformaatio aiheuttaa laaja-alaisen uhan yhteiskunnalle. Se vahvistaa vääriymmärtämisen riskiä sekä lisää väärää tietoa, vaikuttaa käyttäytymiseen ja pahimmillaan jopa vaikuttaa maanpuolustustahtoon. Kun tietotulvasta tulee jatkuvasti kokonaisvaltaisempaa, harhaanjohtavan tai väärän tiedon levitys haastaa yhteiskunnan vakauden. Sietokyvyn vahvistaminen tätä uhkaa vastaan vaatii medialukutaidon parantamista, vankkoja mekanismeja faktantarkistukseen ja kriittisen ajattelun vaalimista. Hallitusten, teknologiayritysten ja kansalaisyhteiskunnan välinen yhteistyö on välttämätöntä.  

III KESKUSTELU: Valmiuksien kehittäminen moniulotteisissa operaatioissa (MDO)
Live Demo: yhteinen synteettinen ympäristö

Yhteinen synteettinen ympäristö integroi useita johtavia puolustus- ja turvallisuustoimialalla käytössä olevia teknologioita. Tuomalla erilaisia teknologioita yhteen voidaan harjoitella ja tukea moniulotteisia operaatioita (MDO).

IV KESKUSTELU: Kriisiaikojen opit – miten rakennetaan huoltovarma Suomi?

Huoltovarmuus on noussut 2020-luvulla akuutilla tavalla osaksi maamme yhteiskunnallista keskustelua ja kansalaisten huolta. Olemme kohdanneet koronaviruksen sekä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan muodossa kaksi kansallisesti poikkeuksellista kriisiä, jotka molemmat ovat pakottaneet meidät tarkastelemaan Suomen huoltovarmuusketjua ja sen pitävyyttä. Mitä olemme viime vuosista oppineet, ja miten meidän tulee varautua nyt sekä tulevaisuudessa? 

Päivitetty 1.7.2024