Suomen maantieteelliselle asemalle hyvin merkittävä on 1300 kilometrin mittainen itäraja. Turvallisuusnäkökulmasta Itärajan läheisyys tuo myös kuvaan uhkia. Näihin uhkiin Suomi on vastannut liittymällä Naton jäseneksi 4.4.2023. Samalla rajasta tuli myös puolustusliiton itäraja.

Rajasta osansa on Kymenlaaksolla ja koko Kaakkois-Suomella, joten maakuntamme ovat erityisasemassa idän suhteen. Kymenlaaksolla ja Venäjällä on myös yhteistä merirajaa, joka on yhteiskunnan toimivuuden kannalta jopa maarajaa merkittävämpi.

Kaakkois-Suomen rajavartioston alueella sijaitsevat itärajan kolme suurinta kansainvälistä rajanylityspaikkaa: Nuijamaa, Vaalimaa ja Imatra.

Kouvola – logistinen keskus

Kouvola, Kaakkois-Suomen keskus on logistisesti keskel kaikkee; maakunnallisesti merkittävän logistisen alueen keskipisteessä, valtateiden ja rautateiden risteyksessä. Logistisesti Kymenlaakso on liikenteen ja huippulogistiikan ykkösmaakunta Suomessa.

Kouvola on hyvien yhteyksien päässä pääkaupunkiseudusta, rajanylityspaikoista sekä Kotkan ja Haminan satamista. Kouvolaan on kehittynyt Pohjois-Euroopan paras logistiikkakeskus, Suomen suurin rautatielogistiikan keskus sekä tavaraliikenteen järjestelyratapiha.

Kouvolan sijaintikartta osoittaa kunnan sijainnin eteläisessä Suomessa ja pääväylät Etelä-Suomen suurimpiin kaupunkeihin.
Kouvolan sijaintikartta osoittaa kunnan sijainnin eteläisessä Suomessa ja pääväylät Etelä-Suomen suurimpiin kaupunkeihin.

Maantieteellisen sijaintimme vuoksi olemme tärkeä lenkki Suomen turvallisuuden toimikentässä, jossa logistiikalla on kasvava rooli. Eikä sovi unohtaa huoltovarmuuden ja varautumisen näkökulmaa. Huoltovarmuus on myös toimivaa logistiikkaa. Kouvolan sijainti, Suomen suurin sotilaskuljetuskenttä ja Suomen suurin kuivasatama, rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT tekevät Kouvolasta merkittävän toimijan logistiikkasektorilla myös poikkeusolosuhteissa.

Kaakkois-Suomessa toimivia organisaatioita ovat mm.

  • Puolustusvoimien Kaakkois-Suomen aluetoimisto, Karjalan prikaati ja Utin jääkärirykmentti sijaitsevat Kouvolassa
  • Kaakkois-Suomen poliisilaitos, pääpaikkanaan Kouvola.
  • Kymenlaakson pelastuslaitos, jatkuva valmius viidellä päätoimisella paloasemalla; Kouvola, Kuusankoski, Kotkansaari, Karhula, Hamina, sekä Etelä-Karjalan pelastuslaitos
  • Kaakkois-Suomen rajavartiosto. Rajavartiolaitos on osa Suomen puolustusjärjestelmää. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa.
  • Imatran Raja- ja merivartiokoulu
  • Tullilla on toimipaikat Nuijamaalla, Vaalimaalla, Vainikkalassa, Imatralla, Parikkalassa sekä Kotkassa.
  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto toimii Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueilla. Päätoimipaikka on Hämeenlinnassa ja muut toimipaikat Helsingissä ja Kouvolassa.
  • Maakuntien julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut tuottavat Kymenlaakson hyvinvointialue sekä Etelä-Karjalan hyvinvointialue.

Päivitetty 24.4.2024