Kouvolan Turvallisuuskonferenssi on vakiintunut keskeisimmäksi keskustelufoorumiksi Suomen turvallisuuspoliittisessa vuosikalenterissa. On luontevaa, että tapahtuma kotiutui juuri Kouvolaan, Kaakkois-Suomen suurimpaan kaupunkiin. Kouvolalla on erityisiä vahvuuksia puolustukseen ja puolustuspolitiikkaan liittyvien tapahtumien sijaintipaikkana.

Kouvola on Suomen suurin varuskuntakaupunki. Täällä toimivat Karjalan prikaati sekä Utin jääkärirykmentti. Varuskunta työllistää monia, näkyy katukuvassa ja tuo alueelle myös erityisosaamista. Kaakkois-Suomen rajavartioston alueella sijaitsevat itärajan kolme suurinta kansainvälistä rajanylityspaikkaa. Rajavartiolaitos vahvistaa Suomen turvallisuutta ja torjuu Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvia turvallisuusuhkia ulkorajoilla.

Turvallisuustapahtuma Kouvolassa profiloi koko Kaakkois-Suomea, lisää yleistä mielenkiintoa kaupunkia kohtaan sekä tukee kongressimatkailua. Suomessa on ollut selkeä kysyntä kansainväliselle, joka vuotiselle korkean tason turvallisuuskonferenssille. Kouvolassa keskustellaan päivänpolttavista turvallisuuspoliittisista kysymyksistä alan huippuasiantuntijoiden sekä teollisuuden ja yhteiskunnallisten päättäjien kanssa. Kiristynyt turvallisuustilanne edellyttää entistä enemmän yhteistyötä ja dialogia. Tämän asian edistämisessä Kouvola haluaa olla vahvasti mukana.

Ensimmäinen konferenssi vuonna 2019

Ensimmäinen Kouvolan Turvallisuuskonferenssi järjestettiin 13.9.2019 Kouvolan kaupungintalolla. Se keskittyi Suomen ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen tilanteeseen.

Päivän aikana kuultiin niin Suomen puolustusministeri Antti Kaikkosta, Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistia kuin tutkijoita ja toimijoita niin Suomesta kuin maailmalta.

Konferenssin aikana käsiteltiin merkittäviä aiheita kuten tulevaisuuden sodankäynti, suursodan riski, hybridiuhat ja Itämeren uudenlainen turvallisuustilanne. Myös elinkeinoelämän ja nuorten poliittisten päättäjien näkemykset kokonaisturvallisuudesta tuotiin näkyvästi esille. Turvallisuuskonferenssi sai laajalti kiitosta asiantuntijoilta.

Suurelle yleisölle järjestetiin Turvallisuusareena 14.9.2019, jossa kotimaiset asiantuntijat keskustelivat maanpuolustuksen ja turvallisuuden nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä valtakunnallisesta että alueellisesta näkökulmasta.

Lisäksi turvallisuuteen keskittyvä ulkoilmatapahtuma kaupungin keskustassa tarjoili erilaisia toimintanäytöksiä, mittavan kalustoesittelyn sekä keskustelutilaisuuksia. Viranomaiset ja järjestöt esittelivät toimintaansa Kävelykatu Manskilla ja kaupungintalon ympäristössä.

Pandemiaan pureuduttiin vuonna 2021

Koronatilanteen vuoksi Turvallisuuskonferenssi järjestettiin verkossa 14.10.2021. Sen teemana oli ”Pandemian jälkeinen Suomi”, jossa tarkasteltiin koronapandemiasta selviytymistä eri näkökulmista; huoltovarmuutta, kriisinkestävyyttä ja miten pandemiaa on hoidettu Suomessa ja maailmalla.

Puhujina olivat mm. ulkoministeri Pekka Haavisto, Turvallisuuskomitean puheenjohtaja, puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti, Turvallisuuskomitean pääsihteeri Petri Toivonen, maanpuolustuskorkeakoulun strategian ja turvallisuuspolitiikan dosentti Jyri Raitasalo ja Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen. Ääniä maailmalta Kouvolaan toivat Israelin suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov, Norjan entinen ulkoministeriön valtiosihteeri ja Rud Pedersen Public Affairs Norjan osakas Kjetil Skogrand ja Stockholm Free World Forumin toiminnanjohtaja Emanuel Örtengren Ruotsista.

Konferenssissa nousivat esiin vastuukysymykset. Suomessa on varauduttu hyvin sotilaallisiin uhkiin, mutta pandemia yllätti kaikki, ja varautumisessa oli parantamisen varaa. Pandemia osoitti, että turvallisuus on moniulotteinen asia, joka koskettaa yksilötasolla kaikkia. Yhteiskunnan tasolla avainasemassa ovat turvallisuusstrategia, lainsäädäntö, varautuminen sekä kyberturvallisuus, jotta tulevaisuuden monikirjoisia uhkia voidaan torjua. Viestinnän rooli kriiseissä korostuu.

Vuoden 2022 teemana tulevan
hallituskauden turvallisuuspolitiikka

Kouvolan kolmannessa turvallisuuskonferenssissa 24.10.2022 käsiteltiin ajankohtaisia turvallisuusaiheita ja tulevan hallituskauden turvallisuuspolitiikkaa. Puheenaiheiksi nousivat Nato, asevelvollisuus, arjen turvallisuus ja monen asian pohjana oleva luottamus.

Kouvolan Turvallisuuskonferenssi toi yhteen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suuret nimet sekä lukuisia alan asiantuntijoita. Puolustusministeri Antti Kaikkonen, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, maavoimien komentaja Pasi Välimäki sekä eri kansanedustajat ja asiantuntijat valottivat Kouvolan turvallisuustapahtumassa näkemyksiään tulevasta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Tapahtuman livestriimi keräsi satoja silmäpareja turvallisuuspolitiikan kärkinimien esitysten äärelle.

Oman osansa keskustelussa sai myös Kaakkois-Suomen merkitys seuraavan hallituksen ohjelmassa. Kymenlaaksosta on tullut huoltovarmuuden kannalta keskeinen paikka: Sopiva etäisyys itään ja mereen, hyvät yhteydet, varuskunta ja tilaa. Suurena varuskuntakaupunkina Kouvolalla hyvät edellytykset Nato-aikaan.

Päivitetty 1.6.2023